3D Workss

Qirui Fang
Qirui Fang
Junru Li
Qirui Fang
Yizhou Jin
Jia Yu Liu
Qirui Fang
Junru Li
Jia Yu Liu
1/1
Dixin Tan
Jia Yu Liu
Cho NokChow
al09l
1/1

​environmental Design

Angela Li
Angela Li
risd
Yanhong Chen
Jianxian Cao
Jiaxian Cao
Xiang Wang
Wanxin Liu
Yanhong Chen
1/1
Dixin Tan
Dixin Tan
Yanhong Chen
Xiang Wang
1/1

Character design

Angela Li
SVA-09
SVA-07
SVA-08
SVA-06
Dixin Tan
Dixin Tan
Dixin Tan
Yanhong Chen
1/2

​Drawing & Painting

Wangting Zhang
Ya Mao
Wanting Zhang
Yanhong Chen
Yao Ma
Dixin Tan
Junru Li
Angela Li
Angela Li
1/4